Siemianowice Śląskie

Mapa (Plan Miasta)

Ważne adresy i telefony

 • Urząd Miasta Siemianowice Śląskie (UM)
  • 41-100 Siemianowice Śląskie
  • ul. Jana Pawła II 10
  • Tel.: +48 32 760-52-00
  • www.um.siemianowice.pl
  • E-mail: ratusz@um.siemianowice.pl
 • Powiatowy Urząd Pracy Siemianowice Śląskie (PUP)
  • 41-100 Siemianowice Śląskie
  • ul. Wyzwolenia 17
  • Tel.: +48 32 765-29-45
  • www.pup.siemianowice.pl
  • E-mail: pup@pup.siemianowice.pl
 • Urząd Skarbowy w Siemianowicach Śląskich (US)
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich (MOPS)
  • 41-100 Siemianowice Śląskie
  • ul. Szkolna 17
  • Tel.: +48 32 228-13-91
  • www.mops.siemianowice.pl
  • E-mail: mops@mops.siemianowice.pl
 • Miejski Klub Sportowy "Siemianowice Śląskie" (MKS)
  • 41-100 Siemianowice Śląskie
  • Park Pszczelnik
  • Tel.: +48 32 228-23-60
  • www.mkssiemianowice.pl
  • E-mail: patrykmartynus@mkssiemianowice.pl
 • Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa (SSM)
 • Zespół Szkół Sportowych w Siemianowicach Sląskich (ZSS)
  • 41-100 Siemianowice Śląskie
  • ul. Mikołaja 3
  • Tel.: +48 32 220-08-00
  • www.zss-siemianowice.pl
  • E-mail: sekretariat@zss-siemianowice.pl
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z.o.o. (MPGKiM)
  • 41-100 Siemianowice Śląskie
  • ul. Śmiłowskiego 15
  • Tel.: +48 32 766-00-00 (sekretariat)
  • www.mpgkim.com.pl
  • E-mail: mpgkim@mpgkim.com.pl
 • Pływalnia Miejska w Siemianowicach Śląskich
  • 41-100 Siemianowice Śląskie
  • ul. Jana Śniadeckiego 11
  • Tel.: +48 32 228-04-15
  • www.pm-siemianowice.pl
  • E-mail: pm@acx.com.pl
 • Inter-Komis Przemysłowy
  • 41-100 Siemianowice Śląskie
  • ul. Marii Konopnickiej 11
  • Tel.: +48 32 228-75-64
  • www.inter-komis.com.pl
  • E-mail: biuro@inter-komis.com.pl
 • Johnson Controls Siemianowice sp. z o.o.
  • 41-100 Siemianowice Śląskie
  • ul. Krupanka 93
  • Tel.: +48 32 764-70-10
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcacych "MERITUM" im. Piotra Kołodzieja (ZSTiO)
  • 41-100 Siemianowice Śląskie
  • ul.Katowicka 1
  • Tel.: +48 32 229-09-14
  • www.zstiomeritum.edu.pl
  • E-mail: meritum@zstiomeritum.edu.pl

O Siemianowicach Śląskich

Miasto w województwie śląskim, powiat grodzki, na Wyżynie Katowickiej, w centralnej części GOP. 72 tysiące mieszkańców (2006).

Ważny ośrodek przemysłowy, zwany dawniej miastem węgla i stali; w wyniku restrukturyzacji przemysłu ciężkiego w końcu XX w. zamknięto kopalnię węgla kamiennego Siemianowice, a hałdy pogórnicze eksploatuje obecnie polsko-węgierska spółka Haldex (produkcja kruszywa do betonu); przemysł metalowy i maszynowy rezprezentują m.in.: huta żelaza Jedność z walcownią rur (rury bez szwu), Fabryka Elementów Złącznych (śruby i nity), Wojskowe Zakłady Mechaniczne (transportery opancerzone), Katowickie Zakłady Wyrobów Metalowych (sprzęt przeciwpożarowy); ponadto przemysł materiałów budowlanych, chemiczny (opakowania z tworzyw sztucznych, chemia przemysłowa, środki ochrony osobistej), szklarski (huta szkła), spożywczy (cukierniczy); w dzielnicy Bytków siedziba Oddziału Katowice Telewizji Polskiej SA; znane Centrum Leczenia Oparzeń.

Miasto leży przy kolejowej obwodnicy towarowej Chorzów Stary-Szopienice (Katowice), na południe od drogi europejskiej Calais-Lwów. Działają: muzeum, Towarzystwo Miłośników Siemianowic Śląskich; wiele imprez kulturalnych (Śląski Piknik Country, Siemianowickie Spotkania Teatralne) i sportowych (Cross Siemiona, Bieg Uliczny im W. Korfantego); liczne obiekty sportowo-rekreacyjne (m.in. w Pszczelniku, Michałkowicach) oraz parki (Miejski, Hutniczy, Górnik, Pszczelnik, Bażantarnia. Lasek Bytkowski): współpraca partnerska z miastami: Kothen (Niemcy), Wattrelos (Francja), Mohacz (Węgry), Jabłonków (Czechy), Cimpia Turzu (Rumunia); wyróżnione Dyplomem Rady Europy i Złotą Gwiazdą Komisji UE. Miasto bezpośrednio graniczy z Wojewódzkim Parkiem Kultury i Wypoczynku oraz z terenami Międzynarodowych Targów Katowickich. Zabudowa typowa dla górnośląskiego miasta przemysłowego - robotnicza z przełomu XIX i XX w. w śródmieściu, otoczona powojennymi osiedlami bloków mieszkalnych (zwłaszcza w dzielnicach Michałkowice i Bytków); w części północnej więcej zabudowy indywidualnej.

Źródło:
 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Historia i zabytki

Mieroszewskich, od 1718 Dormersmarcków; od 1742 w państwie pruskim; od końca XVIII w. rozwój górnictwa węglowego (1787 uruchomiono pierwszą kopalnię), w XIX w. hutnictwa żelaza i cynku, m.in. 1836-39 zbudowano hutę żelaza Laura (4 wielkie piece, pudlingarnia, odlewnia), w 2. połowie XIX w. m.in. fabrykę kotłów parowych; ośrodek handlowy regionu; od 1870 połączenie kolejowe (obecnie tylko przewozy towarowe); w końcu XIX w. powstały osady robotnicze; opór ludności wobec germanizacji (działalność organizacji polskich, m.in. Centralnego Związku Górników i Hutników, Związku Wzajemnej Pomocy); udział mieszkańców w powstaniach śląskich 1919-21; objęty plebiscytem 1921 na Górnym Śląsku, od 1922 w granicach Polski; od 1923 obecna nazwa; prawa miejskie 1932; 1 IX 1939 walki byłych powstańców śląskich i żołnierzy WP z dywersantami niemieckimi. W czasie okupacji niemieckiej 1939-45 wcielone do III Rzeszy; 1942-45 i 1943-45 dwa oddziały robocze jeńców sowieckich obozu w Łambinowicach, 1942-45 obóz pracy przymusowej (kilka tysięcy więźniów), obóz dla wysiedlonych Polaków; X 1939 powstała organizacja konspiracyjna Orzeł Polski; 1945 aresztowania przez NKWD i deportacje ludności cywilnej w głąb ZSRR; 1948-50 działalność antykomunistyczna Polskiej Organizacji Podziemnej (dca E. Fityk "Wilk"); 1945-50 obóz odosobnienia dla niemieckiej ludności cywilnej w Polsce. W 1951-75 i od 1999 powiat miejski (grodzki). Miejsce urodzenia 1873 Wojciecha Korfantego.

Zabytki:

Źródło:
 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Siemianowice Śląskie w liczbach

Powierzchnia miasta 25,5 km2 (2 550 ha)
Aktualna liczba mieszkańców (liczba ludności) 72 451
Liczba urodzeń w 2006 roku 620
Liczba zgonów w 2006 roku 852
Ilość osób, które zameldowały się do miasta w roku 2006 672
Ilość osób, które wymeldowały się z miasta w roku 2006 780
Ilość osób, które pracują 12 148
Bezrobocie: liczba bezrobotnych mieszkańców 3 961
Ilość książek w miejskich bibliotekach 261 885 sztuk
Nowopowstałe mieszkania w 2006 roku 33 (o średniej powierzchni 168,4 m2)
Nowe budynki oddane do użytku w 2006 roku 43
Ilość firm, instutycji i przedsiębiorstw (podmiotów gospodarczych) działających na terenie miasta 6 544
Dochody miasta (gminy) 172 993 499,12 zł
Wydatki miasta (gminy) 181 272 345,32 zł
Średnia pensja w Siemianowicach Śląskich 2 393,50 zł (co stanowi 90,8% średniej krajowej)
Ilość samochodów osobowych w mieście 17 910
Ilość ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych na 100 tysięcy mieszkańców 9,1
Źródło:
 1. Wybrane statystyki z Banku Danych Regionalnych, 2006
2007 (c) www.miaston.pl